Pregled medicinske dokumentacije putem Interneta

Dragi pacijenti, krizna vremena nalažu nam i neke krizne mjere… iako već duže vremena radimo i online konzultacije, preglede, kontrole i sl. (sve ovisno o indikaciji), to sada još i više dolazi do izražaja tj. ukazuje se potreba za takvim načinom komunikacije. U vremenima kada svi brinemo za naše zdravlje, i zdravlje svih iz naše […]

Članstvo u ISAKOS od 2003. godine!

S ponosom ističem kako sam aktivan član Međunarodnog društva za artroskopiju, kirurgiju koljena i ortopedsku sportsku medicinu (ISAKOS) od davne 2003. godine! ISAKOS je društvo osnovano 1995. godine, trenutno ima oko 4000 članova i to glavnom ortopeda, zajedno sa sportskim znanstvenicima, sportskim liječnicima i sportskim fizikalnim terapeutima. Svrha ISAKOS-a je djelovati kao krovna organizacija za […]